• Njesia Administrative Bërdicë.

Nga riparimi i defektit në Njësinë Administrative Bërdicë, i cili shkaktonte humbje të konsiderueshme në rrjetin e ujit të pishëm.
U bë zëvëndësimi i 15 m tubacione dhe riparimi i 4 defekteve.

Punë e përfunduar në kohë rekord nga puntorët e UKSH-së !

  • Njësia Administrative Ana e Malit.

Gjatë një dite të zakonshme pune për riparimin e rrjetit të ujit të pijshë, punë intensive në Oblikë.