Welcome to Shkoder Water Supply and Sewerage

Ujësjellës Kanalizime Shkodër (UK Shkoder) siguron Furnizimi me ujë dhe kanalizime Bashkinë e Shkodrës, (sipas ndarjes së re administrative) 10 njësitë administrative

Ne jemi të angazhuar për të dhënë një nivel të lartë të shërbimit dhe cilësi të komunitetit të cilit i shërbejmë. Qëllimi i kësaj faqe interneti (web) është të sigurojë informacion në lidhje me operacionet tona, investimet dhe projektet, strukturën tonë organizative, dhe, më e rëndësishmja, shërbimin e konsumatorëve. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme për klientët tanë dhe palët e interesuara që të gjeni informacion në lidhje me UKSH për t’u dhënë atyre mjetet për të bashkëvepruar në mënyrë efektive me departamentet tona të ndryshme.

Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë të internetit. Duke ju ftuar që të përdorni shërbimet dhe informacionin e dhënë, si dhe për të raportuar për problem në lidhje me ujin e pijshë dhe kanalizimet. Ne ju falënderojmë për interesimin dhe mbështetjen tuaj.